به گزارش «نود اقتصادی» براساس گزارش جدید مرکز آمار ایران، در پاییز امسال قیمت نهاده های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران در مقایسه با رشد پاییز سال گذشته رشد ۱۰۱/۶ درصدی را نشان می‌دهد.

در بین نهاده‌های مختلف، گروه آهن‌آلات، میلگرد، پروفیل در و پنجره با رشد بیش از ۱۶۳ درصدی، بیشترین افزایش قیمت را طی یکسال تجربه کرده‌اند.

گروه تاسیسات مکانیکی و انواع عایق حرارتی با ۱۳۲ درصد در رتبه دوم و گروه ایزوگام و قیرگونی با ۱۲۳ درصد، در رتبه سوم بیشترین افزایش قیمت‌ها قرار دارد.

گروه سنگ‌ها با نزدیک به ۱۱۱درصد، گروه سیمان و بتن با نزدیک به ۱۰۸ درصد، گروه چوب با ۱۰۷ درصد و گروه  تاسیسات برقی با ۱۰۵ درصد نیز در رتبه‌های چهارم تا هفتم بیشترین افزایش قیمت طی یکسال قرار گرفته‌‌اند.