امید علیجانی، در گفتگو با «نود اقتصادی»، یکی از عوامل مهم بروز این رکود را افت شدید حجم و تعداد معاملات برشمرد و گفت که به صورت اتوماتیک، افت شدید معاملات بر روند قیمتگذاری املاک هم تاثیر خواهد گذاشت و در حال حاضر هم میزان معاملات املاک در کمترین میزان انجام می‌شود. به گفته وی، با افت شدید حجم معاملات روند قیمت‌ها هم تحت تاثیر قرار می‌گیرد.

مدیرعامل گروه ساختمانی معلم، تصریح کرد که روند خروج از بازار ملک و ساختمان از این پس پرشتاب خواهد شد چون آنهایی که نگاه سرمایه‌ای به بازار ملک داشته‌اند تا اکنون سود خود را برده و با توجه به جو رکودی حاکم بر بازار ملک، دنبال جابجایی و خروج سریعتر از این بازار هستند.