به گزارش «نود اقتصادی»، عمده قیمت ها امروز در بازار در مقایسه با دو روز گذشته شیب نزولی را طی کردند.

 

آخرین نرخ اونس طلا

هر اونس طلا، امروز به ۱,۸۵۶ (یک هزار و هشتصد و پنجاه و شش ) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۷۲ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا

قیمت (دلار)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۱,۸۵۶

۱۴

۰.۷۲

06:00

۱,۸۴۲

-۲۴

-۱.۳۱

روز قبل

۱,۸۶۶

۷

۰.۳۹

۲ روز پیش

 

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت طلا پایین آمد و هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با کاهش ۲.۳۴ درصدی، از ۱,۰۳۵,۰۰۰ (یک میلیون و سی و پنج هزار) تومان به ۱,۰۱۱,۴۰۰ (یک میلیون و یازده هزار و چهارصد ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۱,۰۱۱,۴۰۰

-۲۳,۶۰۰

-۲.۳۴

11:10

۱,۰۳۵,۰۰۰

۴۲,۵۰۰

۴.۱

۲ روز پیش

۹۹۲,۵۰۰

۳۰,۰۰۰

۳.۰۲

۳ روز پیش

 

آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار

در بازار امروز هر مثقال طلا ۱۸ عیار نسبت به ۲ روز پیش، با ۱۰۵۰۰۰ تومان کاهش، ۴,۳۷۹,۰۰۰ (چهار میلیون و سیصد و هفتاد و نه هزار) تومان نرخ گذاری شد.

آخرین نرخ دلار در بازار آزاد

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۲۲,۴۰۰ (بیست و دو هزار و چهارصد ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۳.۸ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار آزاد

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۲۲,۴۰۰

-۸۵۰

-۳.۸

11:07

۲۳,۲۵۰

۴۰۰

۱.۷۲

۲ روز پیش

۲۲,۸۵۰

۱,۰۵۰

۴.۵۹

۳ روز پیش

 

قیمت دلار در بازار متشکل امروز

دلار در بازار متشکل امروز با کاهش ۲.۶۹ درصدی، از ۲۲,۴۴۷ (بیست و دو هزار و چهارصد و چهل و هفت ) تومان به ۲۱,۸۵۹ (بیست و یک هزار و هشتصد و پنجاه و نه ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۲۱,۸۵۹

-۵۸۸

-۲.۶۹

11:07

۲۲,۴۴۷

۷۳۸

۳.۲۸

۲ روز پیش

۲۱,۷۰۹

۱۴۰

۰.۶۴

۳ روز پیش

 

آخرین نرخ یورو در بازار آزاد

یورو در بازار آزاد، امروز به ۲۸,۲۷۸ (بیست و هشت هزار و دویست و هفتاد و هشت ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۰۳ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۲۸,۲۷۸

-۰.۰۳

08:48

۲۸,۲۸۵

۶۷

۰.۲۳

روز قبل

۲۸,۲۱۸

۵۶۱

۱.۹۸

۲ روز پیش

 

آخرین نرخ پوند

پوند امروز با افزایش ۰.۳۲ درصدی، از ۳۱,۷۳۶ (سی و یک هزار و هفتصد و سی و شش ) تومان به ۳۱,۸۳۸ (سی و یک هزار و هشتصد و سی و هشت ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۳۱,۸۳۸

۱۰۲

۰.۳۲

08:48

۳۱,۷۳۶

-۱۵۳

-۰.۴۹

روز قبل

۳۱,۸۸۹

۶۶۰

۲.۰۶

۲ روز پیش

 

آخرین نرخ درهم امارات (حواله)

در بازار امروز درهم امارات (حواله) نسبت به ۲ روز پیش، با ۲۸۰ تومان کاهش، ۶,۲۵۰ (شش هزار و دویست و پنجاه ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر درهم امارات (حواله)

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۶,۲۵۰

-۲۸۰

-۴.۴۸

11:08

۶,۵۳۰

۱۵۰

۲.۲۹

۲ روز پیش

۶,۳۸۰

۳۰۰

۴.۷

۳ روز پیش

 

قیمت لیر ترکیه امروز

همچنین لیر ترکیه با کاهش ۳.۶۵ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۳,۰۱۰ (سه هزار و ده ) تومان معامله شد.

آخرین نرخ دلار کانادا

دلار کانادا امروز با کاهش ۰.۲ درصدی، از ۱۸,۳۰۲ (هجده هزار و سیصد و دو ) تومان به ۱۸,۲۶۵ (هجده هزار و دویست و شصت و پنج ) تومان رسید.

آخرین نرخ دلار استرالیا

همچنین دلار استرالیا با کاهش ۳.۵۹ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۱۷,۵۰۰ (هفده هزار و پانصد ) تومان معامله شد.

آخرین نرخ سکه امامی

قیمت سکه امامی به 10,200,000 (ده میلیون و دویست هزار) تومان رسید که نسبت به 2 روز پیش، کاهش ۲.۹۵ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۱۰,۲۰۰,۰۰۰

-۳۰۰,۰۰۰

-۲.۹۵

11:07

۱۰,۵۰۰,۰۰۰

۱۵۰,۰۰۰

۱.۴۲

۲ روز پیش

۱۰,۳۵۰,۰۰۰

۳۵۰,۰۰۰

۳.۳۸

۳ روز پیش

 

آخرین نرخ نیم سکه

نیم سکه، امروز به ۵,۵۰۰,۰۰۰ (پنج میلیون و پانصد هزار) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۳.۶۴ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۵,۵۰۰,۰۰۰

-۲۰۰,۰۰۰

-۳.۶۴

11:08

۵,۷۰۰,۰۰۰

۲۰۰,۰۰۰

۳.۵

۲ روز پیش

۵,۵۰۰,۰۰۰

۵۰,۰۰۰

۰.۹

۳ روز پیش

 

آخرین نرخ ربع سکه

ربع سکه امروز با کاهش ۲.۸۵ درصدی، از ۳,۶۰۰,۰۰۰ (سه میلیون و ششصد هزار) تومان به ۳,۵۰۰,۰۰۰ (سه میلیون و پانصد هزار) تومان رسید.

قیمت سکه گرمی امروز

در بازار امروز هر سکه گرمی نسبت به ۲ روز پیش، با ۵۰۰۰۰ تومان کاهش، ۲,۲۰۰,۰۰۰ (دو میلیون و دویست هزار) تومان نرخ گذاری شد.

منبع:دنیای اقتصاد