به گزارش‌«نود اقتصادی»، بازار ایران امروز شاهد کاهش قیمت طلا و دلار است، در بازار سکه هم قیمت‌ها ثبات را تجربه کردند.

آخرین نرخ اونس طلا

هر اونس طلا، امروز به ۱,۸۴۰ (یک هزار و هشتصد و چهل ) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۲۳ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا

قیمت (دلار)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۱,۸۴۰

۴

۰.۲۳

06:00

۱,۸۳۶

۷

۰.۳۹

روز قبل

۱,۸۲۹

-۱۴

-۰.۷۸

۳ روز پیش

 

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

قیمت طلا پایین آمد و هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با کاهش ۱.۹۲ درصدی، از ۹۳۴,۸۰۰ (نهصد و سی و چهار هزار و هشتصد ) تومان به ۹۱۷,۲۰۰ (نهصد و هفده هزار و دویست ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۹۱۷,۲۰۰

-۱۷,۶۰۰

-۱.۹۲

11:21

۹۳۴,۸۰۰

-۷۲,۲۰۰

-۷.۷۳

روز قبل

۱,۰۰۷,۰۰۰

-۳۴,۲۰۰

-۳.۴

۳ روز پیش

 

قیمت مثقال طلا ۱۸ عیار امروز

در بازار امروز هر مثقال طلا ۱۸ عیار نسبت به روز قبل ، با ۷۲۰۰۰ تومان کاهش، ۳,۹۷۷,۰۰۰ (سه میلیون و نهصد و هفتاد و هفت هزار) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت دلار در بازار آزاد امروز

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۲۱,۰۰۰ (بیست و یک هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۲.۳۹ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار آزاد

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۲۱,۰۰۰

-۵۰۰

-۲.۳۹

11:17

۲۱,۵۰۰

-۱,۳۰۰

-۶.۰۵

روز قبل

۲۲,۸۰۰

-۱,۰۵۰

-۴.۶۱

۳ روز پیش

 

قیمت دلار در بازار متشکل امروز

دلار در بازار متشکل امروز با کاهش ۲.۰۸ درصدی، از ۲۱,۰۴۸ (بیست و یک هزار و چهل و هشت ) تومان به ۲۰,۶۲۰ (بیست هزار و ششصد و بیست ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۲۰,۶۲۰

-۴۲۸

-۲.۰۸

11:18

۲۱,۰۴۸

-۱,۴۹۷

-۷.۱۲

روز قبل

۲۲,۵۴۵

-۷۹۵

-۳.۵۳

۳ روز پیش

 

قیمت یورو در بازار آزاد امروز

یورو در بازار آزاد امروز با افزایش ۰.۱۶ درصدی، از ۲۵,۹۵۲ (بیست و پنج هزار و نهصد و پنجاه و دو ) تومان به ۲۵,۹۹۵ (بیست و پنج هزار و نهصد و نود و پنج ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۲۵,۹۹۵

۴۳

۰.۱۶

08:42

۲۵,۹۵۲

-۱,۵۷۶

-۶.۰۸

روز قبل

۲۷,۵۲۸

۰

۰

۲ روز پیش

 

آخرین نرخ پوند

در بازار امروز پوند نسبت به روز قبل ، با ۱۴۰ تومان افزایش، ۲۹,۲۸۳ (بیست و نه هزار و دویست و هشتاد و سه ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۲۹,۲۸۳

۱۴۰

۰.۴۷

08:42

۲۹,۱۴۳

-۱,۸۱۹

-۶.۲۵

روز قبل

۳۰,۹۶۲

۰

۰

۲ روز پیش

 

آخرین نرخ درهم امارات (حواله)

درهم امارات (حواله) امروز با کاهش ۰.۵۱ درصدی، از ۶,۰۰۰ (شش هزار) تومان به ۵,۹۷۰ (پنج هزار و نهصد و هفتاد ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر درهم امارات (حواله)

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۵,۹۷۰

-۳۰

-۰.۵۱

11:20

۶,۰۰۰

-۵۵۰

-۹.۱۷

روز قبل

۶,۵۵۰

-۱۷۰

-۲.۶

۳ روز پیش

 

قیمت لیر ترکیه امروز

در بازار امروز لیر ترکیه نسبت به روز قبل ، با ۱۰ تومان کاهش، ۲,۸۳۰ (دو هزار و هشتصد و سی ) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت دلار کانادا امروز

همچنین دلار کانادا با افزایش ۰.۳۶ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۶,۸۹۴ (شانزده هزار و هشتصد و نود و چهار ) تومان معامله شد.

آخرین نرخ دلار استرالیا

در بازار امروز دلار استرالیا نسبت به روز قبل ، با ۷۰ تومان کاهش، ۱۶,۵۳۰ (شانزده هزار و پانصد و سی ) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت سکه امامی امروز

قیمت سکه امامی به 9,700,000 (نه میلیون و هفتصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۹,۷۰۰,۰۰۰

۰

۰

11:17

۹,۷۰۰,۰۰۰

-۵۰۰,۰۰۰

-۵.۱۶

روز قبل

۱۰,۲۰۰,۰۰۰

-۴۰۰,۰۰۰

-۳.۹۳

۳ روز پیش

 

قیمت نیم سکه امروز

نیم سکه، امروز به ۵,۳۵۰,۰۰۰ (پنج میلیون و سیصد و پنجاه هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۵,۳۵۰,۰۰۰

۰

۰

11:19

۵,۳۵۰,۰۰۰

-۲۰۰,۰۰۰

-۳.۷۴

روز قبل

۵,۵۵۰,۰۰۰

-۳۰۰,۰۰۰

-۵.۴۱

۳ روز پیش

 

آخرین نرخ ربع سکه

در بازار امروز ربع سکه نسبت به روز قبل بدون تغییر است و ۳,۵۰۰,۰۰۰ (سه میلیون و پانصد هزار) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت سکه گرمی امروز

همچنین هر سکه گرمی بدون تغییر نسبت به روز قبل ، ۲,۰۰۰,۰۰۰ (دو میلیون) تومان معامله شد.

منبع:دنیای اقتصاد