به گزارش «نود اقتصادی»، بازار امروز شاهد کاهش قیمت طلا، سکه و دلار نسبت به دو روز گذشته است.
 

قیمت اونس طلا امروز

هر اونس طلا، امروز به ۱,۸۲۶ (یک هزار و هشتصد و بیست و شش ) دلار رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۰.۱۷ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا

قیمت (دلار)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۱,۸۲۶

-۰.۱۷

06:00

۱,۸۲۹

-۱۴

-۰.۷۸

۲ روز پیش

۱,۸۴۳

-۰.۳۸

۳ روز پیش

 

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت طلا پایین آمد و هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با کاهش ۱.۶۱ درصدی، از ۱,۰۰۷,۰۰۰ (یک میلیون و هفت هزار) تومان به ۹۹۱,۱۰۰ (نهصد و نود و یک هزار و یکصد ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۹۹۱,۱۰۰

-۱۵,۹۰۰

-۱.۶۱

11:22

۱,۰۰۷,۰۰۰

-۳۴,۲۰۰

-۳.۴

۲ روز پیش

۱,۰۴۱,۲۰۰

-۳۷,۹۰۰

-۳.۶۵

۴ روز پیش

 

قیمت مثقال طلا ۱۸ عیار امروز

در بازار امروز هر مثقال طلا ۱۸ عیار نسبت به ۲ روز پیش، با ۵۹۰۰۰ تومان کاهش، ۴,۲۹۹,۰۰۰ (چهار میلیون و دویست و نود و نه هزار) تومان نرخ گذاری شد.

آخرین نرخ دلار در بازار آزاد

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۲۲,۲۵۰ (بیست و دو هزار و دویست و پنجاه ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۲.۴۸ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار آزاد

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۲۲,۲۵۰

-۵۵۰

-۲.۴۸

11:14

۲۲,۸۰۰

-۱,۰۵۰

-۴.۶۱

۲ روز پیش

۲۳,۸۵۰

-۶۱۰

-۲.۵۶

۴ روز پیش

 

آخرین نرخ دلار در بازار متشکل

دلار در بازار متشکل امروز با کاهش ۲.۵۸ درصدی، از ۲۲,۵۴۵ (بیست و دو هزار و پانصد و چهل و پنج ) تومان به ۲۱,۹۷۹ (بیست و یک هزار و نهصد و هفتاد و نه ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۲۱,۹۷۹

-۵۶۶

-۲.۵۸

11:17

۲۲,۵۴۵

-۷۹۵

-۳.۵۳

۲ روز پیش

۲۳,۳۴۰

-۶۹۱

-۲.۹۷

۴ روز پیش

 

آخرین نرخ یورو در بازار آزاد

در بازار امروز یورو در بازار آزاد نسبت به روز قبل ، با ۲۵ تومان افزایش، ۲۷,۵۵۳ (بیست و هفت هزار و پانصد و پنجاه و سه ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۲۷,۵۵۳

۲۵

۰.۰۹

08:40

۲۷,۵۲۸

۰

۰

روز قبل

۲۷,۵۲۸

-۱,۳۶۱

-۴.۹۵

۲ روز پیش

 

آخرین نرخ پوند

همچنین پوند با کاهش ۰.۰۳ درصدی نسبت به روز قبل ، ۳۰,۹۵۵ (سی هزار و نهصد و پنجاه و پنج ) تومان معامله شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۳۰,۹۵۵

-۰.۰۳

08:40

۳۰,۹۶۲

۰

۰

روز قبل

۳۰,۹۶۲

-۱,۴۸۱

-۴.۷۹

۲ روز پیش

 

قیمت درهم امارات (حواله) امروز

در بازار امروز درهم امارات (حواله) نسبت به ۲ روز پیش، با ۲۹۰ تومان کاهش، ۶,۲۶۰ (شش هزار و دویست و شصت ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر درهم امارات (حواله)

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۶,۲۶۰

-۲۹۰

-۴.۶۴

11:17

۶,۵۵۰

-۱۷۰

-۲.۶

۲ روز پیش

۶,۷۲۰

-۱۵۰

-۲.۲۴

۴ روز پیش

 

قیمت لیر ترکیه امروز

لیر ترکیه امروز با کاهش ۲.۳۴ درصدی، از ۳,۰۶۰ (سه هزار و شصت ) تومان به ۲,۹۹۰ (دو هزار و نهصد و نود ) تومان رسید.

آخرین نرخ دلار کانادا

در بازار امروز دلار کانادا نسبت به روز قبل ، با ۴۱ تومان کاهش، ۱۷,۸۶۳ (هفده هزار و هشتصد و شصت و سه ) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت دلار استرالیا امروز

همچنین دلار استرالیا با کاهش ۱.۸۲ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۱۷,۵۷۰ (هفده هزار و پانصد و هفتاد ) تومان معامله شد.

آخرین نرخ سکه امامی

قیمت سکه امامی به 10,150,000 (ده میلیون و یکصد و پنجاه هزار) تومان رسید که نسبت به 2 روز پیش، کاهش ۰.۵ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۱۰,۱۵۰,۰۰۰

-۵۰,۰۰۰

-۰.۵

11:14

۱۰,۲۰۰,۰۰۰

-۴۰۰,۰۰۰

-۳.۹۳

۲ روز پیش

۱۰,۶۰۰,۰۰۰

-۳۰۰,۰۰۰

-۲.۸۴

۴ روز پیش

 

قیمت نیم سکه امروز

نیم سکه، امروز به ۵,۶۰۰,۰۰۰ (پنج میلیون و ششصد هزار) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۰.۸۹ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۵,۶۰۰,۰۰۰

۵۰,۰۰۰

۰.۸۹

11:19

۵,۵۵۰,۰۰۰

-۳۰۰,۰۰۰

-۵.۴۱

۲ روز پیش

۵,۸۵۰,۰۰۰

-۵۰,۰۰۰

-۰.۸۶

۴ روز پیش

 

آخرین نرخ ربع سکه

همچنین ربع سکه با افزایش ۲.۷۷ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۳,۶۰۰,۰۰۰ (سه میلیون و ششصد هزار) تومان معامله شد.

آخرین نرخ سکه گرمی

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۲,۱۰۰,۰۰۰ (دو میلیون و یکصد هزار) تومان قیمت خورد.

منبع:دنیای اقتصاد