به گزارش «نود اقتصادی»، محمد بحرینیان، تحلیلگر مسائل اقتصادی اظهار داشت: اردکانیان وزیر نیرو که هر هفته طرح «الف-ب» اجرا می‌کند، چندوقت پیش گفته بود تابستان را بدون مشکل مدیریت کردیم. امسال که گرما خیلی زیاد نبود، چه چیزی را مدیریت کردید؟

وی بیان کرد: وزیر نفت دو، سه سال پیش که اصلا در زمستان برف نیامد، اعلام کرد که ما گاز کشور برای تأمین نیازها را مدیریت کردیم. وقتی سرما شدید نبود، چه مدیریتی انجام دادید؟

تحلیلگر مسائل اقتصادی افزود: در ایران چه چیزی را مدیریت مصرف می‌کنیم؟ آیا برج باید برق داشته باشد. آیا مال باید برق داشته باشد و واحد تولیدی باید بسته شود؟ آن‌وقت مال را با کالای خارجی پر بکنید ولی واحد تولیدی هرروز ظرفیتش کم شود و بسته شود. 

بحرینیان گفت: حاضر هم نیستند بگویند ما سوخت نداریم و فقط صورت قضیه را درست می‌کنند. این چه مدیریت مصرفی است که برق بخش تولید را آن هم بدون اطلاع قطع می‌کنید. چون گردن صنعت در این کشور باید زده شود.