به گزارش «نود اقتصادی»، عمده قیمت‌ها امروز در بازار طلا، سکه و ارز سیر صعودی را در پیش گرفتند.
 

آخرین نرخ اونس طلا

هر اونس طلا، امروز به ۱,۸۴۷ (یک هزار و هشتصد و چهل و هفت ) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۷۲ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا

قیمت (دلار)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۱,۸۴۷

۱۳

۰.۷۲

06:00

۱,۸۳۴

-۱۶

-۰.۸۹

روز قبل

۱,۸۵۰

-۳۵

-۱.۹

۳ روز پیش

 

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

قیمت طلا بالا رفت و هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با افزایش ۰.۱۶ درصدی، از ۱,۱۰۱,۷۰۰ (یک میلیون و یکصد و یک هزار و هفتصد) تومان به ۱,۱۰۳,۵۰۰ (یک میلیون و یکصد و سه هزار و پانصد ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۱,۱۰۳,۵۰۰

۱,۸۰۰

۰.۱۶

11:33

۱,۱۰۱,۷۰۰

-۶,۷۰۰

-۰.۶۱

روز قبل

۱,۱۰۸,۴۰۰

۱۱,۳۰۰

۱.۰۱

۲ روز پیش

 

آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار

در بازار امروز هر مثقال طلا ۱۸ عیار نسبت به روز قبل ، با ۱۱۰۰۰ تومان افزایش، ۴,۷۸۰,۰۰۰ (چهار میلیون و هفتصد و هشتاد هزار) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت دلار در بازار آزاد امروز

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۲۴,۹۵۰ (بیست و چهار هزار و نهصد و پنجاه ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۶ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار آزاد

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۲۴,۹۵۰

۱۵۰

۰.۶

11:30

۲۴,۸۰۰

-۱۳۰

-۰.۵۳

روز قبل

۲۴,۹۳۰

۲۳۰

۰.۹۲

۲ روز پیش

 

قیمت دلار در بازار متشکل امروز

دلار در بازار متشکل امروز با افزایش ۰.۲۵ درصدی، از ۲۴,۴۳۶ (بیست و چهار هزار و چهارصد و سی و شش ) تومان به ۲۴,۴۹۹ (بیست و چهار هزار و چهارصد و نود و نه ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۲۴,۴۹۹

۶۳

۰.۲۵

11:32

۲۴,۴۳۶

۲۷

۰.۱۱

روز قبل

۲۴,۴۰۹

-۰.۰۳

۲ روز پیش

 

قیمت یورو در بازار آزاد امروز

یورو در بازار آزاد امروز با کاهش ۰.۰۷ درصدی، از ۳۰,۱۲۲ (سی هزار و یکصد و بیست و دو ) تومان به ۳۰,۱۰۲ (سی هزار و یکصد و دو ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۳۰,۱۰۲

-۲۰

-۰.۰۷

08:31

۳۰,۱۲۲

-۳۲۷

-۱.۰۹

روز قبل

۳۰,۴۴۹

۲۸۱

۰.۹۲

۲ روز پیش

 

قیمت پوند امروز

در بازار امروز پوند نسبت به روز قبل ، با ۱۱۶ تومان افزایش، ۳۳,۵۱۴ (سی و سه هزار و پانصد و چهارده ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۳۳,۵۱۴

۱۱۶

۰.۳۴

08:31

۳۳,۳۹۸

-۴۳۹

-۱.۳۲

روز قبل

۳۳,۸۳۷

۳۱۲

۰.۹۲

۲ روز پیش

 

آخرین نرخ درهم امارات (حواله)

درهم امارات (حواله)، امروز به ۶,۹۷۰ (شش هزار و نهصد و هفتاد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۱۵ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر درهم امارات (حواله)

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۶,۹۷۰

-۱۰

-۰.۱۵

11:31

۶,۹۸۰

-۱۰

-۰.۱۵

روز قبل

۶,۹۹۰

۵۰

۰.۷۱

۲ روز پیش

 

آخرین نرخ لیر ترکیه

همچنین لیر ترکیه با افزایش ۰.۲۹ درصدی نسبت به روز قبل ، ۳,۳۵۰ (سه هزار و سیصد و پنجاه ) تومان معامله شد.

آخرین نرخ دلار کانادا

دلار کانادا امروز با افزایش ۰.۲۴ درصدی، از ۱۹,۳۴۸ (نوزده هزار و سیصد و چهل و هشت ) تومان به ۱۹,۳۹۶ (نوزده هزار و سیصد و نود و شش ) تومان رسید.

آخرین نرخ دلار استرالیا

در بازار امروز دلار استرالیا نسبت به روز قبل ، با ۱۳۰ تومان افزایش، ۱۹,۵۷۰ (نوزده هزار و پانصد و هفتاد ) تومان نرخ گذاری شد.

آخرین نرخ سکه امامی

قیمت سکه امامی به 11,200,000 (یازده میلیون و دویست هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش 1.33 درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۱۱,۲۰۰,۰۰۰

۱۵۰,۰۰۰

۱.۳۳

11:30

۱۱,۰۵۰,۰۰۰

-۲۰۰,۰۰۰

-۱.۸۱

روز قبل

۱۱,۲۵۰,۰۰۰

۲۵۰,۰۰۰

۲.۲۲

۲ روز پیش

 

قیمت نیم سکه امروز

نیم سکه، امروز به ۶,۰۵۰,۰۰۰ (شش میلیون و پنجاه هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۸۲ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۶,۰۵۰,۰۰۰

۵۰,۰۰۰

۰.۸۲

11:31

۶,۰۰۰,۰۰۰

-۱۰۰,۰۰۰

-۱.۶۷

روز قبل

۶,۱۰۰,۰۰۰

۳۰۰,۰۰۰

۴.۹۱

۲ روز پیش

 

آخرین نرخ ربع سکه

در بازار امروز ربع سکه نسبت به روز قبل بدون تغییر است و ۴,۰۰۰,۰۰۰ (چهار میلیون) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت سکه گرمی امروز

همچنین هر سکه گرمی بدون تغییر نسبت به روز قبل، ۲,۳۰۰,۰۰۰ (دو میلیون و سیصد هزار) تومان معامله شد.

منبع:دنیای اقتصاد