به گزارش «نود اقتصادی»، عباس آرگون، نائب رئیس کمیسیون پول و بازار سرمایه اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت: اینکه توقع داشته باشیم با آمدن رئیس جمهور جدید آمریکا، ناگهان شرایط تغییر کند قطعا از واقعیت‌ها به دور است. در این تردیدی وجود ندارد که هر شخص سیاسی، تاکتیک و فرمول خاص خود را خواهد داشت و در این حوزه قطعا میان ترامپ و بایدن فاصله زیاد است اما در نگاه کلان، شرایط مانند قبل است.

وی بیان کرد: دولت‌های دموکرات سخت‌ترین تحریم‌ها را علیه ایران اعمال کرده‌اند و بایدن نیز در این مسیر همراه آنها بوده است. البته این صحبت‌ها به هیچ عنوان به معنی ماندن تحریم ها یا ناامیدی از تعامل نیست اما باید در نظر داشت که عدم توجه به واقعیت‌ها، دیدگاه کلان اقتصاد ایران را با مشکل مواجه می‌کند.

خبرنگار: میلاد قاسمی گودرزی