ابراهیم درستی در گفتگو با «نود اقتصادی»: دولت برای اصناف کار خاصی نکرده است. ما از دولت بسته حمایتی ندیدیم و فقط حرف شنیدیم! بسته حمایتی دولت از بین یک میلیون و پانصد هزار واحد صنفی آسیب دیده تنها به هفت درصد تعلق گرفت. دولت وامی با بهره پایین به اصناف بدهد تا بتوانند گردش مالی داشته باشد. اصلا قابل قبول نیست که بانک‌ها را باز گذاشته و اصناف را بسته‌اند. مغازه داری که چک دارد باید درب مغازه را باز کند!  سازمان مالیاتی باید کمیسیون های حل اختلاف را ببندد و بخشودگی‌های مالیاتی را بیشتر کند. اصناف از کجا بیاورند در این شرایط مالیات بدهند. تامین اجتماعی باید حق بیمه کارفرما را کمتر کند تا کارگران بیکار نشوند.