به گزارش «نود اقتصادی»، داود سوری، تحلیلگر مسائل اقتصادی: توصیه می‌کنم، دولتمردان در مورد بازار سرمایه کمتر حرف بزنند. این دندان طمع را بکشند که بخواهند از این بازار به نفع خود بهره بگیرند، کمتر توصیه کنند و بگذارند مولفه‌های بازار بر اساس رویه‌های حقیقی حرکت کند. اگر بازار زیاد بالا رفته باشد، نیاز است که اصلاح شود. باید سرمایه‌گذاران نیز بر اساس ارزیابی خود تصمیم بگیرند و نباید به حرف این و آن در این خصوص گوش کرد.