به گزارش‌ «نود اقتصادی»، با توجه به اینکه در ۸ ماه ابتدایی امسال حدود ۷/ ۶ میلیارد دلار صرف تخصیص ارز با نرخ دولتی شده، با فرض ۴۰ دلار برای هر بشکه و فروش ۶۴۵ هزار بشکه نفت در روز می‌توان تخمین زد که مجموع درآمد دلاری دولت در پایان سال آتی حدود ۵/ ۹ میلیارد دلار خواهد بود. بنابراین به‌نظر می‌رسد سهم حداکثری از کل درآمد دولت از نفت صرف تامین کالاهای اساسی با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی خواهد شد.