به گزارش «نود اقتصادی»، محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت: دستگاه‌های حاکمیتی اخیرا بین کارت‌های بازرگانی تولیدی و غیر تولیدی تفکیک قائل می‌شوند. 

وی بیان کرد: با این تفکیک عملا کارت‌های بازرگانی غیر تولیدی یا بازرگانان  به رسمیت شناخته نمی‌شوند و با هر تصمیمی که گرفته می‌شود، کارت‌های بازرگانی غیر تولیدی با مشکلات جدی مواجه می‌شوند. 

رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران گفت: براساس گزارش‌های واصله کماکان واردات در مقابل صادرات برای کارت های غیر تولیدی با مشکل مواجه است و واگذاری ارز صادراتی با مشکل مواجه است و از آنجا که قانون تجارت هیچ تفکیکی برای این دو قائل نشده است، عملا این موضوع نفی انجام تکالیف قانونی دستگاه ها است و این تبعیض از دیدگاه ما ناروا است.