به گزارش «نود اقتصادی» براساس آمارهای سازمان بورس، طی دو سال ۹۸ و ۹۹ در مجموع ۲۰ میلیون و ۵۳ هزار و ۶۰۴ نفر در سامانه سجام ثبت‌نام کرده‌اند که ۱۷ میلیون و ۸۲ هزار کد از این ثبت‌نام‌ها مربوط به ۶ ماهه سال جاری و حدود ۲ میلیون و ۹۷۱ هزار کد نیز مربوط به سال ۹۸ بوده است. به عبارتی دیگر تعداد ثبت‌نامی‌های سال جاری نزدیک به ۶ برابر کل سال ۹۸ بوده است.

قابل ذکر است در شهریور سال جاری تعداد ثبت‌نام شدگان در سامانه سجام نسبت به مردادماه کاهش ۵۰ درصدی داشته است.