به گزارش «نود اقتصادی» براساس آمارهای وزارت جهادکشاورزی، سرانه مصرف سالانه گوشت قرمز، گوشت سفید، شیر، تخم‌مرغ و عسل برای هر ایرانی ۱۸۲ کیلوگرم است. محاسبات نشان می‌دهد اگر مصرف هر فرد ایرانی دقیقا با سرانه‌های مذکور مطابقت داشته باشد، هر ایرانی سالانه باید ۳ میلیون و ۲۵۲ هزار تومان برای این پنج قلم هزینه کند.

با فرض اینکه هر خانوار ایرانی به طور میانگین دارای بعد خانوار ۳/۳ نفری است، هر خانوار سالانه باید ۱۰ میلیون و ۷۳۳ هزار تومان برای این اقلام هزینه کند.

قابل ذکر است با در نظر گرفتن حقوق ۲/۸ میلیون تومانی کارگران، هزینه هر خانوار برای این پنج قلم معادل ۳۲ درصد کل حقوق سالانه یک کارگر است.