به گزارش «نود اقتصادی»،‌ علی صالح آبادی، مدیرعامل بانک توسعه صادرات اظهار داشت: زمانی که نرخ ارز افزایش پیدا می‌کند، تقاضا برای تسهیلات ارزی کم می‌شود ‌و به همین میزان بر تقاضا برای تسهیلات ریالی افزوده می‌شود؛ به‌گونه‌ای که در سال گذشته تسهیلات ارزی کاهش و تسهیلات ریالی به دلیل نوسانات ارزی افزایش پیدا کرد.

وی بیان کرد: اعداد و ارقام نشان می‌دهد که در سال گذشته اعطای تسهیلات ریالی بانک توسعه صادرات از ۵۱۴۰ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۷ به ۷۴۲۰ میلیارد تومان رسیده است که حدود ۴۰ درصد افزایش یافته است.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات افزود: از سوی دیگر، در این زمان تسهیلات ارزی بانک از ۱۸۰۰ میلیارد تومان به هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است و مجموع تسهیلات از ۶۹۶۷ میلیارد تومان به ۸۵۱۶ میلیارد تومان رسیده است که ۲۲ درصد افزایش یافته و این افزایش بیشتر مربوط تسهیلات ریالی بوده است.