به گزارش «نود اقتصادی»، لیست آپارتمان های مسکونی  اجاره‌ای در منطقه  پیروزی به شرح زیر است. توجه کنید که قیمت‌ها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر می‌کند.

قیمت روز اجاره مسکن 
آدرس  متراژ قیمت اجاره(تومان) قیمت ودیعه (تومان)
محله پیروزی ، خیابان کوکا    53 --------- 180.000.000
محله پیروزی ، چهارصد دستگاه  100 3.000.000 100.000.000
محله پیروزی ، چهار راه یاس  105 1.700.000 100.000.000
محله پیروزی ، خیابان سینا  125 3.000.000 200.000.000
محله پیروزی ،خیابان  پرستار   80 --------- 320.000.000
محله پیروزی ،خیابان شکوفه   140 4.000.000 200.000.000