به گزارش «نود اقتصادی» نگاهی به قیمت‌ها در بازار بخاری نشان می‌دهد میانگین قیمت بخاری‌های گازی این روزها نزدیک به ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسیده است. در این بین، گرانترین بخاری‌ها بین ۳ تا ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و ارزانترین بخاری‌ها نیز بین یک میلیون و ۳۰۰ تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان عرضه شده‌اند.