به گزارش‌«نود اقتصادی»، حسین صمصامی، استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی اظهار داشت: بازار آزاد ارز ایران یک بازار مختل شده و صلاحیت کشف قیمت را ندارد حال سوال اینجاست که قیمت ارز چگونه باید کشف و تعیین شود؟ وقتی مبنای بازار وجود ندارد بر اساس یک منطق اقتصادی که متناسب با شرایط اقتصادی باشد باید قیمت ارز را تعیین کرد و هیچ چاره ای هم نیست.

وی بیان کرد: البته هیچ یک از تئوری های اقتصادی نمی گوید نرخ ارز را باید بر اساس برابری قدرت خرید محاسبه کرد. سیاست ارز چهارهزار و ۲۰۰ تومانی که در اطلاعیه شماره یک بانک مرکزی در ۲۱ فروردین ماه سال ۱۳۹۷ اعلام شد بهترین راهکار رفع مشکل بود ولی بانک مرکزی این سیاست را اجرا نکرد.

استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی گفت: اختصاص ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی به همه یک اشتباه محض از سوی بانک مرکزی بودو نمی بایست چنین کاری می کرد بلکه باید این ارز را اولویت بندی و به نیازهای اساسی مردم تخصیص می داد.