به گزارش «نود اقتصادی»، ناصر ریاحی، عضو کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی اظهار داشت: تقریبا چند ماهی است که ارزی به فعالان حوزه دارو تخصیص داده نشده است. با این حال مقداری دارو به عنوان ذخیره استراتژیک در گمرک ذخیره و بدون اجازه طرف خارجی و با تعهد ترخیص شده تا کمبودی از نظر دارو در کشور احساس نشود.

وی بیان کرد: اگر در بحث دارو کمبود شکل گیرد بیمارانی که به صورت مستمر دارو را مصرف می‌کنند چند برابر نیاز خود اقدام به خرید دارو می‌کنند.

عضو کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی گفت: بخشی از داروها نیز به بازار ناصرخسرو نشت و شرایط را بدتر می‌کند. دولت باید به جای متهم کردن صادرکنندگان به خروج ارز و فساد، راهی برای تامین نیازهای ارزی کشور پیدا کند.