به گزارش ‌«نود اقتصادی»، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: نوسان قیمت‌ها در بازار سهام طبیعی است. در این میان هر روز بیش از هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان نقدینگی ایجاد می شود که می توان از طریق فرابورس، همه مشکلات شرکت‌ها را مرتفع کرد. بنابراین سهامداران نگران ریزش‌های اخیر شاخص و قیمت ها نباشند. چون بهای سهام شرکت‌ها دوباره صعودی خواهد شد.

وی بیان کرد: مجلس مخالف طرح اوراق سلف نفتی بود، زیرا ایجاد ۱۶۰هزار میلیارد تومان اوراق سلف نفتی از جنس استقراض است و سقف استقراض را در قانون برنامه و بودجه به‌ هم می‌زند.