به گزارش «نود اقتصادی»، حمیدرضا امام قلی تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور اظهار داشت: برآوردها نشان می دهد خط فقر برای خانوارهای ۴ نفره به ۱۰ میلیون تومان رسیده و کارگران که درآمدشان در خوش بینانه ترین حالت در حدود ۳ میلیون تومان است در فقر مطلق به سر می برند.

وی بیان کرد: در حال حاضر که به دلیل کرونا دانش آموزان از آموزش مجازی استفاده می کنند بسیاری از کارگران توانایی خرید گوشی و تبلت را برای فرزندان خود ندارند و تحصیل فرزندان برایشان در اولویت نیست.