به گزارش «نود اقتصادی»، دکتر حجت‌اله عبدالملکی، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق(ع): اخیرا با بعضی ایرانیان خارج از کشور برخورد کرده‌ام که می‌خواهند مبالغ سنگینی ارز وارد کشور کنند، اما به سد دستگاه‌های دولتی خورده‌اند! در این شرایط جنگی مرتب از آنها اسناد طلب و سنگ‌اندازی می‌کنند!

مسئولین ذی‌ربط توضیح دهند که داستان چیست؟! نکند ملاحظات غیرقانونی FATF مانع است؟!