به گزارش «نود اقتصادی»، امیرعلی امیرباقری، تحلیلگر بازار سرمایه اظهار داشت: اوراق سلف نفتی معرفی شده به بازار توسط وزارت نفت از دو بعد برای بازار سرمایه دارای جذابیت است.

وی بیان کرد: این اوراق با توجه به اختیار خرید و سود نسبتا مشخصی که برای آن متصور است دو کمیت را به بازار یادآوری کرد که برای رشد بورس بسیار مهم است و اگر تحلیلگران و سرمایه‌گذاران دقت بیشتری را در این اعداد داشته باشند به یک سری از پارامترها دست پیدا می‌کنند که نگرانی‌ها را برای ادامه رشد بازار مرتفع خواهد کرد.

این تحلیلگر بازار سرمایه افزود: یکی از مسایل موجود، نرخ بازدهی این اوراق است که نشان‌دهنده نرخ حدود ۱۹ درصد است. این اوراق همراه با ریسک است و نشان می‌دهد که قسمتی از این ۱۹ درصد صرف ریسک می‌شود و قسمتی دیگر نرخ بازده بدون ریسک است که در کل عدد پایینی به نظر می‌رسد.

وی ادامه داد: نکته دیگر این است که از قیمت پیش‌فروش هر بشکه نفت می‌توان نرخ تقریبی دلار را استخراج کرد، این نشان می‌دهد نرخ دلاری که این اوراق با آن قیمت‌گذاری شده در محدود ۲۳ هزار تومان است که این امر همسو با رشد و در جهت روند صعودی میان مدت و بلندمدت بازار سرمایه قرار دارد. این موضوع می‌تواند تا حدودی از التهابات بازار را کاهش دهد.

امیرعلی امیرباقری گفت: جو فروش هیجانی از سمت حقیقی و حقوقی‌ها فروکش می‌کند و انتظار داریم بازار به مدار رشد خود بازگردد.