به گزارش «نود اقتصادی»، روحانی در خلال سخنرانی‌ دیروزش درمورد مصایب و مشکلات تحریم و توصیه به کارگزاران و تحلیلگران و رسانه‌ها برای بازی نکردن در زمین دشمن، تفسیر و تعبیری جدید از «رشد اقتصادی» ارایه کرد؛ یکی از ساده‌ترین مفاهیم اقتصادی که بر افزایش تولید یا درآمد سرانه ملی دلالت و معیارهای مشخصی برای تخمین آن نیز وجود دارد.

رییس‌جمهوری اگرچه آماری از رشد اقتصادی در سال‌های ۹۳ تا ۹۶ ارایه کرد اما تاکید داشت که این رشد اقتصادی مبتنی بر نفت است که این روزها تحت شدیدترین تحریم‌ها است و امروز اگر رشد اقتصادی بدون نفت را حساب کنیم، به‌رغم همه فشارها در سال ۹۸ رشد اقتصادی بدون نفت ما مثبت ۱.۱ بوده است.

البته آمار و ارقامی که آقای روحانی بعضا در نشست‌های دولت یا مراسم‌ افتتاحیه‌های روزهای پنجشنبه بیان می‌کند، در زندگی جاری مردم نه‌تنها تاثیری نداشته، بلکه روزبه‌روز از واقعیت دورتر به نظر می‌رسد و واقعیتی که به هر حال جاری است، از سخت‌تر شدن شرایط و آب رفتن طبقه متوسط حکایت دارد و آمارهای روزهای یکشنبه و چهارشنبه جلسات هیات دولت هم‌خوانی چندانی با شرایط اقتصادی خانوارها ندارد.