به گزارش «نود اقتصادی»، محسن علیزاده عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: اظهارنظرهای پی‌درپی و نادرست باعث آسیب‌دیدن به اعتماد سهامداران و خارج کردن آن‌ها از بازار بورس می‌شود. اظهارنظرهای متناقضی که‌ از سوی وزارتخانه‌های اقتصاد و نفت عنوان می‌شود و هر کدام دیگری را مقصر جلوه می‌دهند، ریزش‌های زیادی را در بازار داشته است و بسیاری اقدام به‌ فروش سهام خود گرفته‌اند که نظم در بازار را از بین‌ برده‌اند.