به گزارش «نود اقتصادی»، آلبرت بغزیان، تحلیلگر مسائل اقتصادی اظهار داشت: هنگامی که اعلام می‌کنند گشایشی در راه است این انتظار را در سطح جامعه به وجود می‌آورند که قرار است یک سیاست با ثبات و حساب‌شده‌ای اجرا شود که بازارهای اقتصادی را از بلاتکلیفی نجات دهد.

وی بیان کرد: حال برخلاف تصورات اعلام جزئیات این سیاست با هجمه از سوی بسیاری از تحلیلگران، مجلسی‌ها و مردم روبه‌رو شد. به محض اعلام چگونگی سیاست تمامی افراد نسبت به آن جبهه گرفتند، چنین تصمیماتی می‌تواند مانند یک شوک دیوارها را خراب کند.

آلبرت بغزیان افزود: مسئله دیگر مدت‌زمان اثرگذاری این سیاست است. ما باید بدانیم اگر قرار باشد که این برنامه بر بازارهای اقتصادی اثر بگذارد قطعا در بلندمدت بوده و حتی نمی‌تواند در میان‌مدت تاثیرات خود را نشان دهد. این در حالی است که اوراق سلفی به دو فاکتور نرخ ارز و قیمت نفت بستگی دارد به همین دلیل نمی‌توان این انتظار را داشت که وعده گشایش به راحتی محقق شود.