به گزارش «نود اقتصادی»، حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو هیات رئیسه مجلس اظهار داشت: براساس قانون مبارزه با قاچاق کالا، آقای مدرس خیابانی ۷ سال فرصت داشتند برای کالاها شناسه رهگیری ایجاد کنند تا قاچاق کالا به صفر رسیده، اشتغال میلیونی ایجاد شده، گران فروشی و احتکار غیر ممکن گردد، ۲۵ میلیارد دلار تقاضا برای ارز کاهش یابد و مالیات بر ارزش افزوده به طور کامل اخذ شود، اما ایشان شناسه رهگیری و کد یکتا را برای کالاها اجرایی نکردند.

وی بیان کرد: آقای خیابانی در عملکرد خود قانون شکنی کردند و امروز نیز به جای آن که مسئولیت قاچاق کالا را برعهده بگیرند در برنامه پیشنهادی که به مجلس ارائه کردند عدد قاچاق کالا را برخلاف تحقیق و تفحص مجلس نصف کردند. آیا با بازی با اعداد، قاچاق کالا کم می‌شود؟

عضو هیات رئیسه مجلس گفت: اگر در هر جای دیگری مدیری مانند آقای خیابانی عمل می‌کرد به عنوان اخلال در نظام اقتصادی ایشان را مجازات می‌کردند نه این که پیشنهاد وزارت به ایشان دهند.

وی ادامه داد: ایشان به سایر وظایف قانونی خود در ۱۰ سال گذشته به درستی عمل نکردند. مجوزهای صنفی را در کتاب اصناف ثبت نکردند. بهترین دلیل برای رای ندادن به خیابانی سوابق ایشان است.

حاجی دلیگانی گفت: آقای خیابانی عملکردش واضح است ایشان ۱۵ ماه در جایگاه وزیر صنعت بودند و در این مدت نیز کارشکنی کردند. مدیری که از ترس مردم نمی تواند پایش را در  بازار بگذارد امروز برای گرفتن رای اعتماد به مجلس آمده است. ما نماینده کدام مردم هستیم؟