به گزارش «نود اقتصادی»، بررسی صورت مالی بانک آینده نشان می‌دهد این بانک در سال ۱۳۹۷ حدود ۱۱۷ میلیارد تومان برای تبلیغات هزینه کرده بود که این میزان با افزایش حدود ۶۵ میلیارد تومانی طی سال گذشته به ۱۸۲ میلیارد و ۳۴۰ میلیون تومان رسیده است.