ببینید: 

تناقضات آماری وزارت صمت درباره نیاز کشور به چادر مشکی

۸۵ درصد نیاز پارچه چادر مشکی کشور از خارج تامین می‌شود!

قیمت هر قواره چادر مشکی در بازار چقدر تمام می‌شود؟

چادر مشکی خانم‌های ایرانی از کشورهایی مانند سوئیس، ژاپن، کره جنوبی و اندونزی می‌آید!

۴۰ سال از انقلاب می‌گذرد، اما اکنون فقط ۱۰ درصد تامین بازار چادر مشکی از داخل است

تولید چادر مشکی در کشور نیاز به چه تکنولوژی دارد؟