به گزارش «نود اقتصادی»،‌ آرمان خالقی قائم مقام دبیرکل خانه صنعت و معدن اظهار داشت:‌ معاونت اقتصادی سفارتخانه ها باید در پایان هر سال و حتی اتمام هر دوره از سکانداری سفارتخانه ها پاسخگو باشند که تا چه حد در گسترش روابط اقتصادی تلاش کرده اند.

وی بیان کرد: کشورهایی نظیر ترکیه برای تجار و رایزنان بازرگانی خود شرایط  دیپلماتیک ایجاد می کنند. به طور مثال برای آن ها گذرنامه دیپلماتیک صادر می کنند تا درکشورهای هدف با آزادی و حفاظت قانونی محکم تری همراه باشند.

قائم مقام دبیرکل خانه صنعت و معدن گفت: روابط تجاری برای بسیاری از کشورها آنقدر حائز اهمیت بوده و هست که گاهی بر سر یک مشکل ایجاد شده برای یک تاجر روابط سایر کشورها بر هم زده می‌شود.