به گزارش «نود اقتصادی»، محمدقلی یوسفی استاد اقتصاد دانشگاه علامه اظهار داشت: اینکه دولتمردان و کارشناسان اقتصادی وابسته به دولت مدام از رشد اقتصادی و تورم صحبت می‌کنند ریشه در سیاسی بودن این شاخص‌ها دارد.

وی بیان کرد: مردم و رسانه‌ها هم نمی‌توانند این اعداد را لمس کنند. به عنوان مثال دولت با تغییر اقلام مورد محاسبه در میانگین تورم به راحتی می‌تواند نرخ تورم را دستکاری کند. تجربه تلخ اقتصاد ایران هم نشان می‌دهد این شاخص‌ها ارقامی هستند که ساخته می‌شوند و هیچ معیار مشخصی برای آنها وجود ندارد.