به گزارش «نود اقتصادی»، علی‌قلی ایمانی نایب رئیس بنیاد ملی گندمکاران اظهار داشت: متاسفانه از بیش از ۵ هزار میلیارد تومان مطالبات کشاورزان حدود ۷۰ درصد پرداخت شده و مابقی آن مانده است.

وی بیان کرد: علی با توجه به آنکه کشاورز برای برداشت محصول گندم حدود ۸ ماه زمان، زحمت و هزینه صرف می‌کند و همه عوامل درگیر در برداشت آن از جمله سم، کود، کمباین و یا کامیون‌های حمل و نقل پول خود را نقدا خریداری می‌کنند و اغلب دارای سپرده و سرمایه زیاد نیستند، نمی‌توانند از پس هزینه‌های خود بربیایند. بنابراین نیاز است که مطالبات آنها به طور منظم پرداخت شود.