به گزارش «نود اقتصادی»، آزادسازی سهام عدالت به طور ذاتی در راستای تحقق عدالت اجتماعی است. در شرایط فعلی که حجم زیادی از نقدینگی وارد بورس شده است و عدد شاخص کل پیرامون رقم یک میلیون نوسان می کند؛ عرضه بخشی از سهام عدالت به بورس موجب تعادل بیشتر میان طرف عرضه و تقاضا می شود و جلوی افزایش افسارگسیخته و بی ضابطه قیمت ها را به دلیل هجوم نقدینگی می گیرد و به بازار تعادل بیشتری می دهد، اما همین عرضه اگر از حد بگذرد و ۱۰ میلیون نفری که تاکنون با ثبت نام در سامانه مربوطه مدیریت مستقیم سهام عدالت را انتخاب کرده‌اند یک دفعه به بازار رجوع کنند و قصد فروش سهامشان را داشته باشند، مسلما موجب افت قیمت سهام موجود در دست صاحبان این سهام از یک سو و افت کل بازار بورس از سوی دیگر به دلیل فراوانی طرف عرضه خواهد شد.

این که وزارت اقتصاد در مرحله اول امکان فروش تنها ۳۰ درصد از سهام را فراهم کرده است، تدبیر مناسبی است اما اگر همین میزان نیز از طرف همه دارندگان سهام دریک بازه زمانی کوتاه عرضه شود؛ مفید به حال بازار سرمایه و اقتصاد کشور نیست.