به گزارش ‌«نود اقتصادی»، بابک صدرایی کارشناس خودرو اظهار داشت: مشکل اساسی در بازار خودروی کشور از عدم تعادل میان عرضه و تقاضا نشات می‌گیرد و مسئولان نیز به جای حل ریشه‌ای مشکل و تمرکز بر راه‌حل‌های افزایش عرضه تنها به دنبال کنترل بخش تقاضا هستند. سیاست‌های جدید اخذ شده نیز همه در راستای کنترل بخش تقاضاست.

وی بیان کرد: در کوتاه‌ مدت این سیاست‌ها تا حدی می‌تواند بازار تقاضا را کنترل کند اما واقعیت آن است که این سیاست‌ها در بلندمدت راهگشا نیستند. در واقع در شرایطی که مشکل اصلی بازار خودرو در کشور ناشی از کاهش عرضه است، این شیوه برخورد و سرکوب بخش تقاضا پاک کردن صورت مساله به جای حل آن است.

بابک صدرایی افزود: در صورتی که در سال جاری تولید یک میلیون و ۲۰۰ هزار خودرو به درستی محقق شود تا حد قابل توجهی بازار به ثبات می‌رسد و نیازی به سیاست‌های اینچنینی در زمینه کنترل تقاضا نیست. بنابراین چنین سختگیری‌هایی در زمینه پیش‌فروش می‌تواند نشان از این امر نیز داشته باشد که مسئولان حتی امیدی به تحقق رشد تولید خودرو ندارند و بدین ترتیب با وضع سیاست‌های کنترلی می‌خواهند از آشفتگی بیشتر در این بازار بکاهند.