به گزارش «نود اقتصادی»، وحید شقاقی شهری استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی در واکنش به هدف گذاری تورم ۲۲ درصدی توسط بانک مرکزی تا پایان سال ۹۹ گفت: این هدف‌گذاری باید بر روی متغیرهای تاثیرگذار بر نرخ تورم اعمال شود یعنی این متغیرها شناسایی و نوسانات آنها کنترل شود. مهتمرین این عوامل عبارتند از کنترل نوسانات نرخ ارز، ثبات بازار سرمایه، کنترل مازاد تقاضا در اقتصاد کلان، بهبود تراز تجاری غیرنفتی، کنترل پایه پولی و مدیریت کسری بودجه است.

وی ادامه داد: اگر هر یک از عوامل ذکر شده را زیر ذره بین قرار دهیم، فعلا هیچ کدام از این عوامل روند باثباتی را طی نمی‌کند. اصلاحات لازم در کسری بودجه صورت نگرفته، بازار ارز به دلیل تحریم و کرونا بی‌ثبات است، تراز ارزی و تجاری غیرنقدی کشور به دلیل رکود اقتصاد جهانی و کاهش قیمت مشتقات نفتی  با مشکل روبرو است، بنابراین  هدف‌گذاری نرخ ارز را با مشکل روبرو می‌کند.

وی تصریح کرد: البته بخش عمده‌ای از این عوامل مانند مدیریت کسری بودجه دولت، مدیریت بازار سرمایه، کاهش فشار مازاد تقاضا در اختیار دولت است اما بخش دیگر آن مانند کرونا، تحریم، بسته شدن مرزهای صادرات غیرنفتی، کاهش قیمت مشتقات نفتی در اختیار دولت نیست و این باعث شده تا با تاثیر بر قیمت گروه‌هایی مانند فلزات و پتروشیمی بر تراز ارزی و غیرتجاری کشور فشار وارد شود.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: راه حل بخشی از این مشکلات در بازه کوتاه مدت می‌تواند صورت بگیرد اما بخش دیگر بلندمدت است مثلا تنوع بخشی به محصولات صادرات غیرنفتی جهت بهبود تراز ارزی کشور یک شبه صورت نمی‌گیرد و نیازمند برنامه اساسی است.

این اقتصاد دادن در مورد نرخ تورم 22 درصد که از سوی آقای همتی به عنوان نرخ هدف اعلام شده گفت: رسیدن به این عدد و حتی نرخ تورم زیر 30 درصد دشوار است و نیازمند اصلاحات جدی اقتصادی و برنامه منسجم است که به نظر می‌رسد در کوتاه مدت امکان‌پذیر نباشد.