به گزارش «نود اقتصادی»، حسن کریمی سنجری کارشناس خودرو اظهار داشت: زمانی که رقابت شکل می‌گیرد، خود به خود قیمت خودرو افزایش می‌باید. حال زمانی که طرح پیش فروش هم اجرا می شود، به دلیل اینکه بازار بیش از تولید خودرو کشش دارد و به عبارتی تقاضا بیشتر از عرضه است، طبیعتا تمامی محدودیت ها برای کنترل التهاب بازار، دور زده شده و اجرایی نمی‌شود.

وی بیان کرد: به عنوان  مثال اعلام می شود که خودرو به صورت قرعه کشی در اختیار مشتریان قرار خواهد گرفت. این بدین معناست که همه مردم می توانند بدون هیچ محدودیت ظرفیتی ثبت نام کنند و امیدوار باشند که در قرعه کشی برنده شوند.

کریمی سنجری گفت: فرض کنیم فردی نیاز به خودرو ندارد اما همه شرایط را برای ثبت نام دارد، بنابراین ترغیب می شود ثبت نام کند و شانس خود را امتحان کند. در نتیجه بخشی از تقاضاهای غیرفعال تحریک می شود.

این کارشناس خودرو افزود: در حقیقت شیوه ای همچون قرعه کشی برای تخصیص خودرو به نوعی محرک تقاضاست. در شرایطی که عرضه محدود و تقاضا مازاد است، باید از فرمول ها و شیوه هایی استفاده شود که علاوه بر اینکه شرایط عرضه را بهبود و در حقیقت تولید خودرو در کشور را تسهیل کند، بلکه " فیتیله تقاضا" را پایین بکشد و تا جایی که امکان دارد، شرایطی فراهم شود تا تقاضا تحریک و افزایش نیابد و در عوض در صورت امکان تقاضا را کاهش دهد.