به گزارش «نود اقتصادی»، معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران میزان تغییرات قیمت سکه و طلا در یک ماه گذشته را بررسی کرد که براساس آن هر قطعه سکه تمام بهار آزادی در فاصله یک ماهه منتهی به ۲۸ اردیبهشت‌ماه با رشد ۱۴.۲ درصدی از ۶ میلیون و ۳۹۰ هزار تومان به ۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسیده است.