به گزارش «نود اقتصادی»، عباس معمار نژاد معاون وزیر اقتصاد اظهار داشت: مهلت ثبت نام در صندوق دارا یکم ساعت ۲۴ پنج شنبه به اتمام رسید. اگر کسی موفق به پذیره نویسی این صندوق نشد، دو صندوق دیگر را در تیر و مرداد عرضه می‌کنیم و مردم می‌توانند آن‌ها را پذیره نویسی کنند.

وی بیان کرد: پس از یک ماه از پایان پذیره نویسی صندوق دارا یکم یعنی از اول تیر امسال، امکان معامله واحد‌های سرمایه گذاری این صندوق در بازار سرمایه فراهم می‌شود و هیچ محدودیتی برای خرید یا فروش این واحد‌ها وجود نخواهد داشت.