به گزارش «نود اقتصادی» حسن کریمی‌سنجری، کارشناس صنعت خودرو اظهار داشت: اعدام زن و شوهر اخلالگر بازار خودرو باعث آرامش ذهنی مردم نمی‌شود چراکه عموم جامعه معتقدند این روزنه در بدنه خودروسازی دولتی کشور نمود کوچکی از اختلاس‌های این صنعت بوده که هرگز نیز کشف نمی‌شوند. در واقع فساد در صنعت خودرو کشور عمیق‌تر از آن است که بشود با اعدام دو نفر آن را ریشه‌کن کرد.

وی بیان کرد: تجربه چندین و چند ساله شرکت‌های بزرگ دولتی خودرویی کشور نشان می‌دهد که تمام مدیران این شرکت‌ها دچار سوءمدیریت شده‌اند یا به‌دنبال فساد رفته‌اند. در واقع از سویی سیستم فسادزا بوده و از سوی دیگر عدم وجود نظارت بر عملکرد مدیرعامل و رییس هیات‌مدیره زمینه فساد را باز گذاشته است.