به گزارش «نود اقتصادی»، عباس معمارنژاد معاون وزیر اقتصاد در امور بانکی و بیمه اظهار داشت: نظر به جذابیت سرمایه گذاری در صندوق واسطه گری یکم، صندوق بازنشستگی کشوری طی اطلاعیه ای برای هر بازنشسته ای که قصد مشارکت در این سرمایه‌گذاری را داشته باشد یک میلیون تومان تسهیلات در نظر گرفته است.

وی بیان کرد: پیرو اقدام مثبت صندوق بازنشستگی کشور، صندوق بازنشستگی بانک ها هم برای بازنشستگان خود تسهیلات ۱ میلیون تومانی در نظر گرفته است.