به گزارش «نود اقتصادی» طبق اظهارات بازرس، صورت مالی منتهی به ۹ ماهه سال ۱۳۹۸ شرکت مرغ مادر دیزباد از شرکت‌های زیر مجموعه هلدینگ کشاورزی سازمان اقتصادی کوثر، علیرغم بخشنامه بانک مرکزی در خصوص ورود ارز صادراتی به چرخه اقتصادی کشور، این شرکت طی سال گذشته بخشی از فروش صادراتی خود را عمدتا در توافق صورت گرفته با مشتریان، با صدور صورت‌حساب ریالی وصول کرده است.