«نود اقتصادی»-فرهاد بیضایی، کارشناس اقتصادی: اتفاقات امروز بخش خودرو کشور به سیاست ها و ساختار بازار خودرو بر میگردد که بخشی از مسائل هنوز تعیین تکلیف نشده است.

بخش خودروساز کشور جهت افزایش قیمت ها و متقاعد کردن شورای رقابت همیشه علاقه‌مند بوده تا قیمت بازار افزایش یابد، سپس با استدلال رقابتی بودن بازار و مدیریت عرضه و تقاضا بار روانی بر روی سیاست گذاران و شورای رقابت افزایش خواهد یافت. بعد از افزایش قیمت ها، شورای رقابت جهت کنترل بازار و ایجاد انگیزه با افزایش قیمت ها موافقت خواهد کرد.

حال سوالی که مطرح خواهد بود، این است که دولت سیاست مداخله گرایانه را انتخاب خواهد کرد یا سیاست بازار آزاد را. اگر سیاست بازار آزاد مورد نظر خودرو سازان است، بنابراین همه بازار خودرو باید آزاد باشد و انتظار انحصار گرایی نداشته باشند ولی اگر به ساختار انحصاری علاقه‌مند هستند باید قیمت گذاری دولتی را هم بپذیرند.