به گزارش «نود اقتصادی» طبق آمارهای مرکز آمار ایران به طور میانگین ۴۰ درصد از مردم مناطق شهری ایران در آخرین سرشماری رسمی کشور مستاجر بوده‌اند که این میزان در سه استان تهران، قم و البرز به ترتیب ۴۷ درصد، ۴۶ درصد و ۴۵ درصد است.