به گزارش «نود اقتصادی»، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی نوشت: استقرار تیم‌های پزشکی تشخیص علائم کرونا در مبادی و نقاط پُررفت وآمد محلات فقیرنشین و حاشیه شهرها با هدف شناسایی زودهنگام موارد مشکوک و ارجاع آنها به مراکز تشخیص درمان می‌تواند نقش مهمی در کنترل ویروس کرونا و جلوگیری از انتشار آن در میان ساکنان محلات فقیرنشین و سایر شهروندان ایفا نماید.