به گزارش «نود اقتصادی»، سید امیر سیاح، تحلیلگر مسائل اقتصادی اظهار داشت: از نظر کارآفرینان بهترین کاری که دولت برای رفع موانع پیش پای تولید باید انجام دهد این است که زنجیره تحریم داخلی از پیش پای تولیدکنندان رفع شود. البته این را بگویم که رفع موانع بهبود محیط کسب و کار برای جهش تولید یک اولویت فوری برای سیاست گذاران اجرایی کشور است.

وی بیان کرد: تولیدکنندگان و کار آفرینان برجسته کشور در این شرایط توقعی خاصی از دولت ندارند تنها توقع آنها این است که بساط برخی ماموران تلکه بگیر و و مخل تولید از بازارهای تولید محور جمع شود.