بر اساس اطلاعاتی که خبرنگار «نود اقتصادی» کسب کرده است، ۹ شرکت حمل و نقل دریایی و  کشتیرانی که عمدتا دولتی هستند از انتشار صورت‌های مالی و شفاف سازی شانه خالی کردند. صورت‌های مالی برخی از این ۹ شرکت حتی یکبار هم افشا نشده است!