به گزارش «نود اقتصادی»، فربد زاوه کارشناس صنعت خودرو اظهار داشت: این تلقی که خودرو به کالایی سرمایه‌ای تبدیل شده درست نیست. در دو سال گذشته ارزش ریال به شکل قابل توجهی کاهش یافته از این رو وقتی برای مثال یک پراید در دو سال ۴۰ میلیون تومان افزایش قیمت داشته شاید در ظاهر به معنی رشد قیمت باشد اما در عمل ارزش ریالی محصول کاهش یافته است. یعنی وقتی محاسبه کنیم که پراید ۳۰ میلیون تومان، چه قدر ارزش دلاری داشت و امروز که ۷۰ میلیون تومان شده چه قدر ارزش دلاری دارد، می‌بینیم که تلقی سرمایه‌ای شدن خودرو در اقتصاد ایران صحت ندارد.