به گزارش «نود اقتصادی» براساس آمارهای گمرک ایران، در ۱۰ ماهه سال جاری بیش از ۲۰ هزار تن انواع ماهی زنده و منجمد وارد کشور شده که ارزش ارزی آن بیش از ۵۱ میلیون دلار است. همچنین ارزش ریالی این میزان واردات ماهی با دلار بازار به ۷۰۵ میلیارد تومان می‌رسد که رقم قابل توجهی است.

قابل ذکر است واردات این میزان ماهی در شرایط تحریمی و محدودیت ارزی درحالی صورت می‌گیرد که ایران در این حوزه به جز تامین نیاز داخلی، در ۱۰ماهه سال جاری نزدیک به ۱۰۲ هزار تن نیز صادرات ماهی و میگو داشته است.