به گزارش‌«نود اقتصادی»، موسی غنی‌نژاد، تحلیلگر مسائل اقتصادی اظهار داشت: به نظر می‌رسد صحبت های آقای روحانی در کنایه به الکترونیکی شدن انتخابات در افغانستان نکته بسیار مهمی را آشکار ساخته است. اینکه ما در دهه‌های اخیر رفته رفته چشم‌اندازی را که از آینده داشتیم عقب‌تر برده‌ایم و از توقعات خود کوتاه آمده ایم در حالی که ابتدا می خواستیم ام‌القرای جهان اسلام باشیم، امروز عملاً از همه کشورهای اسلامی به جز معدودی که گرفتار جنگ هستند جامانده ایم و رقبای قدیمی ما که ترکیه و کره جنوبی بودند فرسنگها از ما جلوتر رفتند.