به گزارش‌«نود اقتصادی»، حسین آقا‌کوچکی رئیس اتحادیه پیراهن فروشان اظهار داشت: افزایش قیمت ۱۰ درصدی پارچه را در بازار شب عید داریم که علت این امر را می‌توان افزایش نرخ بنزین و نرخ ارز دانست.

رئیس اتحادیه پیراهن فروشان در خصوص تغییر قیمت در بازار پوشاک نسبت به سال گذشته اظهار کرد: قیمت‌ها نسبت به سال گذشته تغییری نداشته است، چرا که تقاضا در بازار کم است.

آقاکوچکی با اشاره به این موضوع که در حال حاضر پوشاک خارجی در بازار کم است، تصریح کرد: صادرات و واردات در این صنف کاهش پیدا کرده است.

رئیس اتحادیه پیراهن فروشان با تأکید بر این موضوع که کمبود مواد اولیه در این صنف، دیده نمی‌شود، افزود: سعی کرده‌ایم که مواد اولیه را در بازار تأمین کنیم.

آقاکوچکی با تأکید براینکه میزان سفارش‌دوزی افت پیدا کرده است، بیان کرد: مردم برای رفع نیاز خود به سمت کالا‌های آماده سوق پیدا کردند چرا که قیمت آن نسبت به پوشاک سفارشی، پایین‌تر است.

رئیس اتحادیه پیراهن فروشان در پایان با بیان اینکه میزان تولید هر کشور؛ عامل مهمی در تعیین رونق اقتصادی آن کشور محسوب می‌شود، گفت: هرچه سهم این بخش با نگاه صادرات محور افزایش یابد چرخ‌های اقتصاد تند‌تر می‌چرخد؛ در مقابل اگر این موضوع محقق نشود بازاری برای دیگر کشور‌ها فراهم می‌شود و این سر آغازی برای از دست دادن بازار داخلی و سپردن آن به بیگانگان خواهد بود.